ثبت تقاضای نصب تابلو

ثبت تقاضای نصب تابلو ی راهنما برای کتاب‌فروشان

حمیدصابر فرزام، به آئین نامه اجرایی اشاره می کند که در آن نصب کردن تابلو های راهنما برای ناشران و کتابفروشان آورده شده است. وی می گوید:...

ادامه مطلب