فعالیت کتاب فروشان

ادامه فعالیت کتاب فروشان، بستگی به فعالیت آن ها در فضای مجازی خواهد داشت.

مدیریت کتاب ‌فروشی در نمایشگاه کتاب کودک در این خصوص می گوید : این موضوع ضرورت دارد که کتاب فروشان خود را با شرایط فعلی جامعه و تغییرات...

ادامه مطلب

ثبت تقاضای نصب تابلو

ثبت تقاضای نصب تابلو ی راهنما برای کتاب‌فروشان

حمیدصابر فرزام، به آئین نامه اجرایی اشاره می کند که در آن نصب کردن تابلو های راهنما برای ناشران و کتابفروشان آورده شده است. وی می گوید:...

ادامه مطلب