ترویج کتابخوانی

در شرایط فعلی بهترین کار برای ترویج کتابخوانی تابستانه کتاب است.

به گزارش تهیه شده از طرح تابستانی کتاب در آذربایجان‌غربی، تابستانه کتاب 99 از طرح های ارزشمند و حمایتی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام...

ادامه مطلب