کتابخانه های عمومی

امانت کتاب تنها نقش کتابخانه های عمومی نیست

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی کردستان در خصوص وظیفه کتابخانه های عمومی گفت : امروزه بایستی کتابخانه ها دارای برنامه های مختلفی مانند مسابق...

ادامه مطلب