تخفیف زیاد هنگام فروش کتاب

تخفیف زیاد هنگام فروش کتاب باعث از میان رفتن اعتماد خریداران است

تخفیف زیاد هنگام فروش کتاب باعث از میان رفتن اعتماد خریداران است. ریاست اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در خصوص طرح تابستانه گفت : ...

ادامه مطلب