نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی ، باعث می شود کتاب در سبد خرید ایرانیان باقی بماند.

مدیریت قاصدک اعتقاد دارد، این یک حقیقت است که نمایشگاه مجازی هرگز نمی تواند جایگاهی مانند نمایشگاه فیزیکی کتاب داشته باشد اما این یک را...

ادامه مطلب