برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب

برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، لغو شده است

به گفته ی محمود آموزگار ، نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران ، مطابق با تصمیم گیری شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران ، بر...

ادامه مطلب