اختصاص یافتن کاغذ به ناشرین ، پیش از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب

اختصاص یافتن کاغذ به ناشرین ، پیش از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب علیرضا اسماعیلی گفت : با پیگیری هایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا...

ادامه مطلب