طرح های فصلی کتاب فروشی

طرح های فصلی کتاب فروشی ها را از تعطیلی نجات داد

بهزاد زمردی، مدیر فروشگاه کتاب بهزاد می گوید : برگزاری طرح هایی مانند طرح فصلی تابستانه 99 در شرایط خاص کرونا که بسیاری از کسب و کارها ...

ادامه مطلب