طرح تابستانه کتاب در تهران

هفده درصد فروش طرح تابستانه کتاب در تهران

طرح تابستانه کتاب در سال 99 از هجده مرداد آغاز شده و تا سی ام مرداد ادامه دارد. در چهاردهمین دوره طرح های فصلی حدود هفتصد کتاب فروشی از...

ادامه مطلب