افزایش سرانه مطالعه

افزایش سرانه مطالعه در تهران یکی از مهم ترین دغدغه ها شده است

ریاست کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران به همراه دبیر کل کتابخانه های عمومی ، نخستین کتابخانه عمومی را در متروی تهران راه اندازی کردند. ای...

ادامه مطلب