کتابداران شهرستان اوز

کتابداران شهرستان اوز در دوران کرونا کتاب روستاها و را تامین کردند

کتابداران شهرستان اوز رئیس اداره ارشاد شهرستان اوز ، از پخش کتاب و اختصاص یافتن یارانه خرید کتاب برای روستاییان و عشایر خبر داد و اعلا...

ادامه مطلب