بقا در دوران کرونا

برای بقا در دوران کرونا ، لازم است که ناشران کوچک اتحاد داشته باشند.

برای بقا در دوران کرونا ، لازم است که ناشران کوچک اتحاد داشته باشند. علی‌بیک گفت : آن چه که از روی تجربه دیده ایم، ناشران بزرگ، می توا...

ادامه مطلب

بهره گیری از بانک های اطلاعاتی

بهره گیری از بانک های اطلاعاتی جهت جلوگیری از سرقت های علمی الزامی است.

بهره گیری از بانک های اطلاعاتی جهت جلوگیری از سرقت های علمی الزامی است. آذرتاش آذرنوش اعتقاد دارد : لازم است از همه امکانات مانند مراک...

ادامه مطلب