کوچه کتاب

شروع به اجرا درآمدن طرح «کوچه کتاب» در شهر بجنورد

به عنوان اولین قدم از اجرای این طرح در شهر بجنورد، نام یکی از کوچه ها واقع در خیابان آیت الله طالقانی، به نام کتاب تغییر یافت. مصطفی ق...

ادامه مطلب