تولید و ترجمه آثار

تولید و ترجمه آثار مربوط به دفاع مقدس ضرورت دارد

تولید و ترجمه آثار مربوط به دفاع مقدس ، ضرورت دارد که راه اندازی و به ادبیات دنیا معرفی شود مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ...

ادامه مطلب