مهلت ثبت‌نام فعالان

مهلت ثبت‌نام فعالان در حوزه فرهنگ در سامانه کارا تمدید شده است .

افسر موم‌ وندی، ضمن اعلام نمودن تمدید مهلت ثبت نام  در سامانه کارا برای کسانی که در حوزه هنر، رسانه و فرهنگ فعال هستند ، از شکل گیری چه...

ادامه مطلب