افزایش فعالیت‌ بنیاد

افزایش فعالیت‌ بنیاد در دفتر شعر و ادبیات

بهروز جلالی، به برنامه های خانه کتاب و ادبیات ایران اشاره نمود که شامل پایگاه نقد شعر و داستان، جایزه های ادبی و کارگاه های آموزشی می ب...

ادامه مطلب