با بالا رفتن قیمت

با بالا رفتن قیمت های مواد اولیه در صنعت چاپ

با بالا رفتن قیمت های مواد اولیه در صنعت چاپ ، ادامه فعالیت برای چاپخانه ها مساله شده است. مدیرعامل تعاونی چاپخانه‌داران در این خصوص...

ادامه مطلب