یارانه مربوط به ارسال کتاب

یارانه مربوط به ارسال کتاب با پست تا اواخر شهریور تمدید شد

آزاده نظربلند در خصوص طرح ارسال یارانه ای کتاب گفت : از اواخر اسفند تا روزهای پایانی مردادماه ، حدود یکصدو هشتاد هزار کتاب به روش پستی ...

ادامه مطلب