المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

طرح یار مهربان در شهرداری اصفهان

طرح یار مهربان در شهرداری اصفهان

اختصاص یافتن یک میلیارد وسیصد و پنجاه میلیون تومان به طرح یار مهربان در شهرداری اصفهان شورای شهر اصفهان در جهت ترویج کتاب و کتابخوانی ...

ادامه مطلب

تشکیل شورای نظارتی نشر

تشکیل شورای نظارتی نشر آثار اسلامی ندوشن

تشکیل شورای نظارتی نشر آثار اسلامی ندوشن به منظور نظارت به انجام ویرایش و چاپ آثار اسلامی ندوشن ، شورای نظارتی تشکیل شد تا ضمن معرفی ک...

ادامه مطلب

با بالا رفتن قیمت

با بالا رفتن قیمت های مواد اولیه در صنعت چاپ

با بالا رفتن قیمت های مواد اولیه در صنعت چاپ ، ادامه فعالیت برای چاپخانه ها مساله شده است. مدیرعامل تعاونی چاپخانه‌داران در این خصوص...

ادامه مطلب

بقا در دوران کرونا

برای بقا در دوران کرونا ، لازم است که ناشران کوچک اتحاد داشته باشند.

برای بقا در دوران کرونا ، لازم است که ناشران کوچک اتحاد داشته باشند. علی‌بیک گفت : آن چه که از روی تجربه دیده ایم، ناشران بزرگ، می توا...

ادامه مطلب

تخفیف زیاد هنگام فروش کتاب

تخفیف زیاد هنگام فروش کتاب باعث از میان رفتن اعتماد خریداران است

تخفیف زیاد هنگام فروش کتاب باعث از میان رفتن اعتماد خریداران است. ریاست اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در خصوص طرح تابستانه گفت : ...

ادامه مطلب