المان های قالب

وبلاگ چندگانه

اخبار دنیای چاپ

طرح یار مهربان در شهرداری اصفهان

طرح یار مهربان در شهرداری اصفهان
اختصاص یافتن یک میلیارد وسیصد و پنجاه میلیون تومان به طرح یار مهربان در شهرداری اصفهان شورای شهر اصفهان در جهت ترویج کتاب و کتابخوانی ...

ادامه مطلب

اخبار دنیای چاپ

تشکیل شورای نظارتی نشر آثار اسلامی ندوشن

تشکیل شورای نظارتی نشر
تشکیل شورای نظارتی نشر آثار اسلامی ندوشن به منظور نظارت به انجام ویرایش و چاپ آثار اسلامی ندوشن ، شورای نظارتی تشکیل شد تا ضمن معرفی ک...

ادامه مطلب