کلیات تبدیل پایان نامه به کتاب

یکی از نکته های که اغلب دانشجویان بایستی برای ایجاد فضای شغلی خود مد نظر داشته باشند این است که بتوانند رزومه ای قوی برای خود ایجاد کنن...

ادامه مطلب

«شبکه امنیتی» هاینریش بُل به بازار نشر آمد

خبرگزاری مهربه گزارش خبرنگار مهر، رمان «شبکه امنیتی» نوشته هاینریش بُل به‌تازگی با ترجمه محمدتقی فرامرزی توسط نشر...

ادامه مطلب

12